หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ฝั่งขวาสายวัดวังสำโรง   15 พ.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 สายคลองเก่า   25 เม.ย. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายคลองเก่า-สามแยกถนนลาดยาง   9 เม.ย. 2562 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.11 ซอยบ้านนายสิงห์น้อย ต่อจากเดิม   22 มี.ค. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.4   22 มี.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 สายหนองอ้อต่อจากเดิม   14 มี.ค. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางปรับปรุงขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13   11 มี.ค. 2562 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ศาลพ่อปู่ขุนเณร หมู่ที่ 13   11 มี.ค. 2562 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 5 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น้ำวังทอง   11 มี.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลางติดตั้งจุดจ่ายน้ำดับเพลิงภายในตำบล   11 มี.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านนายแพ   11 มี.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลวง หมู่ที่ 7   8 มี.ค. 2562 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง ขุดลอกคลองระบายน้ำศาลพ่อปู่ขุนเณร หมู่ที่ 13   28 ก.พ. 2562 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ม.5   27 ก.พ. 2562 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร ม.10   27 ก.พ. 2562 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (ต่อจากเดิม)   22 ก.พ. 2562 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 ก.พ. 2562 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 ก.พ. 2562 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11 ก.พ. 2562 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6 ก.พ. 2562 69
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,451,552 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com